Search

Rakennuskemia Oy on saanut Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin

  • 1 min read

Kauppalehden mukaan menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Yhteistä kaikille Menestyjille on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut. Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari.

Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään usean eri tunnusluvun pohjalta. Alma Talentin toteuttamassa analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Menestyjäyritys kuuluu arvostettuun joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin.

Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin yrityksiin Alma Talentin yritystietokannassa sekä oman toimialansa yrityksiin.

Vain noin 8 % suomalaisista osakeyhtiöistä yltää Menestyjä-yritysten joukkoon.

Lue lisää Menestyjä-sertifikaatista.

Search