Search

Rakennuskemia Oy tekee yhteistyötä Laurean kanssa

  • 1 min read

Rakennuskemia Oy on Laurea-ammattikorkeakoulun pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Teemme yhteistyötä liiketalouden koulutusohjelman kanssa tarjoamalla opiskelijoille projektitoimeksiantoja. Viime syksynä opiskelijat kartoittivat Rakennuskemia Oy:n työantajamielikuvaa sekä työhyvinvointia työntekijöille teetetyn kyselyn avulla ja antoivat kehitysehdotuksia tulosten pohjalta. Kyselyt antavat arvokasta tietoa siitä, miten yritystä kannattaa kehittää, ja minkälaisia haasteita yrityksen kasvu saattaa aiheuttaa. Tämän kevään projektitiimin tehtävänä on kattavan perehdytyssuunnitelman laatiminen Rakennuskemia Oy:lle.

Opiskelijoiden toteuttamista projekteista on suuri apu erityisesti pienelle yritykselle, jolla itsellään on rajalliset resurssit erilaisten kehitysprojektien toteuttamiseen. Opiskelijoiden korkea motivaatio ja ennakkoluulottomuus ovat yhdessä tekemisen kantava voima. Opiskelijat tarjoavat tuoreita näkemyksiä työelämään, koska heidän on helpompi tarkastella yrityksiä ja yrityskulttuuria ulkopuolisen silmin. Näin he ovat osaltaan rakentamassa entistä parempaa tulevaisuuden työelämää, jossa he myös itse haluavat toimia.

Kiitos Laurean liiketalouden opiskelijoille sekä liiketalouden lehtori Maija Huhta yhteistyöstä! Jatkoa odotellessa…

Lue lisää tämän kevään projektista Laurean blogista.

Search