Search

Yhteiskuntavastuu

Sosiaalinen vastuu 

Rakennuskemian kokoisessa yrittäjävetoisessa firmassa henkilökunnan hyvinvointi näkyy heti kaikessa toiminnassa. Yrityksen olisi mahdotonta onnistua ja kehittyä päivittäisten rutiinien ulkopuolella ilman motivoituneita ja työlleen omistautuneita ihmisiä. 

Pidämme henkilökunnastamme huolta niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin. Perinteisten palvelujen kuten kattavan terveydenhuollon lisäksi kannustamme ja tuemme kaikkien omia mielenkiinnnonkohteita kuten jatko-opintoja ja liikuntaharrasteita. Vuonna 2010 puolet Rakennuskemian henkilökunnasta suoritti lisäopintoja työn ohessa. 

Koulutuksen ja opiskelun tukeminen koetaan meillä muutenkin tärkeänä arvona ja yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa on meille itsestäänselvyys. Tarjoamme aktiivisesti opiskelijoille projekteja, opinnäytetöitä ja harjoittelupaikkoja sekä osallistumme näiden järjestämään toimintaan. 

Ota yhteyttä opinnäytetyöstä tai harjoittelupaikasta.

 

Ympäristö etusijalla

Rakentaminen ja remontointi kuuluvat niihin aloihin, joilla ympäristön kuormittaminen ja materiaalien uusiokäyttö ovat aina ajankohtaisia kysymyksiä. Monivaiheinen tuotanto- ja toimitusketju tarjoavat myös omat haasteensa ympäristövastuun oikealle hoidolle. Rakennuskemiassa pyrimme tuotehankinnoissamme valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittavat vaihtoehdot sekä tietoisesti käyttämään tuotteita ja tuotepakkauksia, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän hukkatilaa toimituksissa. 

Pakkauksistamme maksetaan asiaan kuuluvaa kierrätysmaksua ja ympäristöasioita huomioidaan jo toimituspakkaus- sekä tuotepakkausvalinnoissa saakka. Yritämme tietoisesti käyttää tuotteita ja tuotepakkauksia, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän hukkatilaa logistisissa toiminnoissa - eli pyrimme kuljettamaan mahdollisimman tehokkaasti tuotteet kaikkiin suuntiin - toimittajilta Rakennuskemiaan ja Rakennuskemiasta jälleenmyyjille. Suosimme paperipakkauksia, joskin se ei aina ole mahdollista tai kokonaisuuden kannalta järkevää.

Sen lisäksi, että valitsemme huolella kaikki yhteistyökumppanimme pyrimme myös kannustamaan asiakkaitamme ja tuotteidemme loppukäyttäjiä vastuulliseen toimintaan. Kodin, sen pintojen ja huonekalujen pitkäjänteinen hoitaminen ja oikein tehty remontointi pidentävät käyttöikää sekä vähentävät tarvetta uuden ostamiselle. Entisen korjaaminen on lähes aina kustannustehokaampaa sekä ympäristön kannalta parempi ratkaisu. Yksi yrityksen olennaisia kulmakiviä onkin saada ihmiset remontoimaan itse tai hankkimaan ammattilainen tekemään kodin korjaukset. Haluamme myös auttaa ja neuvoa käyttäjiä rakennus- ja remontointiongelmissa sekä saada heidät keskustelemaan niistä ja jakamaan kokemuksiaan muiden kanssa - ilman huolta tuotteen laadukkuudesta.

 

Taloudellinen vastuu

Kyetäksemme hoitamaan sosiaalisen ja ympäristövastuumme kunnialla on meidän huolehdittava myös siitä, että yritys säilyy kannattavana ja kykenee näin vastaamaan niin omistajien, henkilöstön kuin yhteiskunnankin odotuksiin. Riittävä talouden kunnossapito takaa yrityksen kilpailukyvyn, olemassaolon jatkuvuuden sekä tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia työpaikkoja. Ilman taloudellista vastuuta meidän olisi mahdotonta ylläpitää edellytyksiä sosiaali- ja ympäristövastuulliseen toimintaan. 
 
Jos olet kiinnostunut Rakennuskemiasta työpaikkana ota meihin yhteyttä.

Search